Over T-Fonds

Het T-Fonds geeft financiële ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of beperking die in een moeilijke financiële situatie verkeren en zelf niet de aanpassing of inrichting van de woning of een passende vervoersoplossing kunnen bekostigen, ook niet na het gebruikmaken van voorliggende voorzieningen. Het T-Fonds werkt samen met een partnernetwerk van verwijzende instellingen en kan alleen aanvragen in behandeling nemen die door een van deze verwijzers zijn ingediend. Voorbeelden van verwijzende instellingen zijn: stichting MEE, ergotherapeuten, wijkteams en revalidatiecentra.

In het geval van een toekenning door het T-Fonds, wordt de bijdrage overgemaakt naar de verwijzende organisatie (niet direct naar een cliënt of leverancier). De verwijzende instelling draagt vervolgens zorg voor de uitbetaling aan de betrokken partij(en).

Voorbeeld woningaanpassing

Dendé heeft meerdere psychische stoornissen. De moeder van Dendé vertelt: “Op advies van Stichting MEE Friesland namen we contact op met verschillende particuliere fondsen waaronder het T-Fonds. Zij brachten het bedrag voor een aangepaste eigen kamer bij elkaar. Wij hebben zelf de aftimmering geregeld. Dendé was zo blij. Hij heeft nu eindelijk een fris en licht eigen plekje waar hij zich kan terugtrekken.”

Voor meer voorbeelden ga naar Activiteiten