Het T-Fonds werkt samen met verwijzende instellingen en kan alleen aanvragen in behandeling nemen die door een verwijzer zijn ingediend.

Mocht u contact met ons willen opnemen, stuurt u dan een e-mail naar info@tfonds.org

 

Photos: Copyright Eiko Waleson